Vitajte na stránke Úsvit šťastia, na ktorej sa dozviete informácie, ktoré vám pomôžu podstatne zvýšiť kvalitu vášho života. V snahe pomôcť človeku dnešnej doby sú tieto informácie čerpané z univerzálneho ľudského poznania a odvekej múdrosti, ako aj z poznatkov modernej vedy, a sú podložené nespočetnými skúsenosťami. Zlepšenie pocítite v mnohých oblastiach svojho života – v psychickom prežívaní, v oblasti zdravia, vzťahov, vo svojom povolaní a v celkovej spokojnosti so svojím životom a so sebou samým.

Každý človek nosí vo svojom vnútri zdroj šťastia, hlbokého pokoja, lásky, poznania, ktorý môžeme prirovnať ku krásnemu drahokamu. Rôzne nánosy nezdravých presvedčení, potlačených emócií a iných príčin, ktoré vzniknú v priebehu života a nosíme ich so sebou v podvedomí, ukrývajú našu pravú podstatu a riadia nám život tak, že sme nespokojní, nešťastní, chorí. Ak sa začneme správnym spôsobom starať o svoje vnútro, do života nám vstúpi svetlo nášho vnútorného diamantu. Žijeme preto, aby sme boli šťastní, aby sme si našli cestu k svojmu pravému, drahokamu podobnému Ja.

Každý človek má v sebe aj žriedlo životnej sily. Vďaka nej zdolávame každodenný život. Riadi a udržiava v chode všetky úžasné procesy v našom tele, aby mohlo fungovať, obnovovať sa, liečiť sa. Máme kedykoľvek k dispozícii schopnosť liečiť sami seba, či už na fyzickej alebo psychickej úrovni. Musíme len uvoľniť to, čo našu životnú silu blokuje, a poskytnúť tak priestor vlastným liečivým silám.

Pri hľadaní cesty k vyliečeniu a ku svojmu pravému šťastiu potrebujeme niekedy pomoc zvonku. Môže to byť čítanie múdrych slov, stretnutie so skúseným človekom alebo terapeutom, alebo napríklad aj počúvanie krásnej hudby.

Jedinečné spojenie liečivej hudby a starostlivo vybraných liečivých slov nájdete na CD Úsvit šťastia. Pomôže vám prebudiť svoj vlastný potenciál, precítiť silu svojho vnútra, zažiť prijatie, vďačnosť, odpustenie. Počúvaním týchto piesní môžete dovoliť samému sebe liečiť sa.

Máte aj možnosť s pomocou terapeuta ešte hlbšie načrieť do svojho vnútra, dôkladnejšie uvoľniť potlačené emócie, vnútornú bolesť, všetko to, čo vám bráni žiť život zo svojho skutočného potenciálu, ešte viac oslobodiť svoju liečivú silu, a to počas terapeutického stretnutia. Terapia, ktorá očisťuje naše vnútro a oslobodzuje našu vnútornú silu, by sa mala stať súčasťou nášho života, rovnako, ako sa pravidelne staráme o čistotu svojej pokožky, vlasov, zubov.